CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIA FIGHTER VIỆT NAM Địa Chỉ: 12M, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh Quản Lí Nội Dung; Phạm Huỳnh Hoa Lài Hỗ Trợ Quảng Cáo: 0973 419 615