Home Bão số 9 quét qua Philippines, hoành hành thế nào trước khi hướng tới Việt Nam? Bao-so-9-quet-qua-Philippines-thiet-hai-nang-the-nao-8-1603698222-862-width1000height666

Bao-so-9-quet-qua-Philippines-thiet-hai-nang-the-nao-8-1603698222-862-width1000height666